Prace inwentaryzacyjne i monitoringowe flory oraz wprowadzania brzozy niskiej na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (27.04.2017 r.)

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-04-27)
Udostępnił:
Jolanta Brzezik
(2017-04-27 09:50:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Brzezik
(2017-04-30 10:26:03)