Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dot. dostawy instalacji wraz z montażem i wyposażenia do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki - 4.12.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dot. dostawy instalacji wraz z montażem i wyposażenia do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, zadanie nr 1 Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 4.12.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 500068940-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-12-04)
Udostępnił:
Jolanta Brzezik
(2017-12-04 11:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Brzezik
(2017-12-04 11:04:36)