Rozporządzenia

Mazowiecki Park Krajobrazowy

Rozporzadzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czeslawa Łaszka

Strefy Osadnicze do Rozporządzenia Plan Ochrony

Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat.

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

Rozporządzenia Nr 20 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Rozporzadzenie Nr 2 z dnia 31 stycznia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Rozporzadzenie Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parki Krajobrazowego

 

Brudzeński Park Krajobrazowy

Rozporzadzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego


Chojnowski Park Krajobrazowy

Rozporządzenir Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Projekt Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (31 stycznia 2008 r.)

 

Kozienicki Park Krajobrazowy

Rozporzadzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby

Wytworzył:
Udostępnił:
Robert Przybysz
(2010-04-13 13:14:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Maciejczyk
(2019-05-08 18:53:27)