Dane adresowe

 

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą
w Otwocku, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (22) 779 26 94.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych możliwy jest pod numerem tel. nr. 603 303 193 lub adresem e-mail iod@parkiotwock.pl

3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające ze Statutu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i Nadbużańskiego.

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres, w którym Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Otwocku.

 

 

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Sułkowskiego 11
05-400 Otwock
tel./fax. (22) 779 26 94
e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

adres skrytki ePUAP: /MZPK/SkrytkaESP 

Dyrektor - Sylwester Chołast tel. (22) 779 26 94


I Zastępca dyrektora - Robert Belina tel. (22) 779 26 94

po. II Zastępca dyrektora - Maria Łopuska tel. (25) 644 13 71


Główny księgowy - Ilona Chojecka tel. (22) 779 26 94 wew.102


Specjalista ds. kadr - Ewa Kucharska -  tel.(22) 779 26 94 wew.102

Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Grajda  tel.(22) 779 26 94 wew.103 e-mail: iod@parkiotwock.pl

 

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka

 

Katarzyna Grajda kierownik Zespołu ds. MPK - tel. tel.(22) 779 26 94 wew.103
Starszy strażnik w MPK -  tel. 691 443 204

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków w Otwocku tel. 693 901 462
(czynny w dni robocze od pn. - pt. w godzinach 8.00 -16.00)

adres: ul. Sułkowskiego 11
          05-400 Otwock
          tel.(22) 779 26 94
          e-mail: 
bazatorfy@parkiotwock.pl
                            czytelnia@parkiotowck.pl 
                    

 

Kozienicki Park Krajobrazowy im.Profesora Ryszarda Zaręby

 

Beata Waluś kierownik Zespołu ds. KPK tel. 509 463 400
adres: ul. Radomska 7
          26-670 Pionki
          tel./fax.(48) 612 34 41
          e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl  

 

Nadbużański Park Krajobrazowy

po. II Zastępca dyrektora Maria Łopuska
adres: Kaliska 93
           07 - 130 Łochów
           
tel./fax.(25) 644 13 71
           
e-mail: npk@parkiotwock.pl

Biuro zamiejscowe w Dąbrowie, specjalista tel. 663-833-963
adres: Dąbrowa 133
           08-109 Przesmyki

Brudzeński Park Krajobrazowy

St. specjalista ds.BPK tel. 691 443 205
adres: S
iecień 134
           09-411 Biała  
           tel. (24) 231 12 73
           gmina Brudzeń Duży 
           e-mail: 
brudzenskipark@gmail.com

Chojnowski Park Krajobrazowy

 

Robert Belina kierownik Zespołu ds. CHPK - tel. 722 397 726
St. specjalista ds. ochrony przyrody
w CHPK tel.722 397 728
adres: ul. Instytutowa 10, Żabieniec
           05-500 Piaseczno 
           tel./ fax. (22) 754 51 00  

(Wjazd od ulicy Instytutowej, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego)
e-mail: 
chojnowskipark@parkiotwock.pl

 

              

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Całka
Udostępnił:
Przybysz Robert
(2010-04-09 12:52:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Całka Krzysztof
(2023-11-13 09:31:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki