Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych - http://parkiotwock.bip.eur.pl/public/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.
 • Część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-07-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Całka.
 • E-mail: k.calka@parkiotwock.pl
 • Telefon: (22) 779 26 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku
 • Adres: ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock
 • E-mail: sekretariat@parkiotwock.pl
 • Telefon: (22) 779 26 94

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych-  ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock

 • Przy bramie wjazdowej znajduje się domofon, którego można użyć w celu otwarcia bramy wjazdowej.
 • Do budynku prowadzi nieutwardzony podjazd, o długości ok. 130-140 m, który może sprawiać trudności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest jedno wejście główne, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla wózków, brakuje poręczy).
 • Do budynku prowadzi również wejście przez taras, do którego zamontowano pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W sekretariacie znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 • Na I piętrze znajduje się gabinet dyrektora oraz sekretariat, do których nie można wjechać windą.
 • Toaleta znajduje się na parterze  budynku oraz na piętrze i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku na parterze, przy wejściu przez taras znajduje się schemat organizacyjny parteru na którym są oznaczenia w alfabecie brajla.

Budynek użytkowany przez Mazowiecki Park Krajobrazowy- Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”, ul. Torfy 2, 05-480 Karczew

 • Budynek udostępniany jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • Teren wokół budynku nie jest utwardzony, co może utrudniać poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem brakuje dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, z czego jedno wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych z pochyleniem powyżej 6%.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W budynku na parterze znajduje się powierzchniowa pętla indukcyjna.
 • W budynku na parterze przy wejściu obok podjazdu znajduje się schemat organizacyjny parteru na którym są oznaczenia w alfabecie brajla.
 • Toalety znajdujące się na parterze w budynku i nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek edukacyjno-magazynowy użytkowany przez Mazowiecki Park Krajobrazowy ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock

 • Do budynku prowadzi utwardzony podjazd, umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 • Przez drzwi wejściowe możliwy jest wjazd dla osób niepełnosprawnych, poprzez gumowe podjazdy.
 • W budynku na parterze znajduje się powierzchniowa pętla indukcyjna.
 • W budynku znajduje się toaleta (częściowo przystosowana dla niepełnosprawnych).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek wynajmowany na biuro przez Chojnowski Park Krajobrazowy - ul. Główna 48, Żabieniec, 05-500 Piaseczno

 • Brama wjazdowa otwarta w godzinach urzędowania instytucji.
 • Na drzwiach budynku zamieszczony aktualnie numer telefonu do biura ChPK.
 • Przez drzwi wejściowe możliwy jest wjazd dla osób niepełnosprawnych poprzez otworzenie drugiego skrzydła, jednak czynność tę może wykonać osoba, która sięgnie do blokady na górze drzwi.
 • Na parterze budynku znajduje się stolik przy którym możliwe jest np. podpisanie dokumentów.
 • Biuro ChPK znajduje się na 1 piętrze, bez windy.
 • Na parterze znajduje się toaleta (nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek  Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Kaliska 93, 07-130 Łochów

 • Przy furcie i bramie wjazdowej znajduje się domofon niezbędny do otwarcia furty i bramy.
 • Przy budynku znajduje się utwardzony parking z jednym miejscem dla niepełnosprawnych;
 • Do parkingu prowadzi z ulicy utwardzony dojazd o długości ok. 50 metrów;
 • Do budynku są trzy możliwości wejścia. Wejście główne jak i wyjście ewakuacyjne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście z tarasu jest wyposażone w platformę dla niepełnosprawnych;
 • Platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwia dostanie się wyłącznie na parter;
 • Na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne, sala muzealna, aula wykładowa, jadalnia oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się wyłącznie pokoje mieszkalne;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 • Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej w tym m.in. sygnalizację dźwiękową;

Budynek  użytkowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego  - ul. Radomska 7,  26-670 Pionki

 • W godzinach pracy zespołu brama wjazdowa jest otwarta
 • Teren wokół budynku jest utwardzony. Przed budynkiem brakuje dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich jest podjazd z poręczami prowadzący do wejścia głównego.
 • Do siedziby Zespołu ds. KPK na II piętrze prowadzi wejście boczne, które nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do budynku wejściem głównym, prowadzącym do siedziby biblioteki pedagogicznej.
  Z poziomu biblioteki osoba niepełnosprawna może dostać się na II piętro windą.
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze  budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Budynek edukacyjny użytkowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego  w Augustowie,  26-670 Pionki

 • W godzinach zajęć edukacyjnych brama wjazdowa jest otwarta
 • Teren wokół budynku nie jest utwardzony, co może utrudniać poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem brakuje dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do parterowego budynku prowadzi utwardzony chodnik. Wejście do wnętrza nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (dostęp do drzwi wejściowych jest możliwy po pokonaniu podestu, brak podjazdu z poręczami)
 • We wszystkich otworach drzwiowych wewnątrz budynku znajdują się progi, które mogą utrudniać przemieszczanie się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Budynek wylęgarni ryb i raków użytkowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego  w Augustowie,    26-670 Pionki

 • W godzinach pracy wylęgarni brama wjazdowa jest otwarta
 • Teren wokół budynku nie jest utwardzony, co może utrudniać poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem brakuje dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wzdłuż elewacji frontowej znajduje się utwardzony chodnik. Wejście do pomieszczenia hodowlanego i pomieszczenia socjalnego jest na poziomie chodnika, więc wjazd wózkiem inwalidzkim jest możliwy.
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Budynek Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Siecień 134, 09-411 Biała

 • Do budynku prowadzi podjazd, natomiast od podjazdu chodnik o długości ok. 4 m
 • Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc parkingowych jest zwykle wykorzystana w połowie.
 • W budynku jest jedno wejście główne, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla wózków).
 • W sąsiednim budynku (Przychodnia NFZ) znajduje się podjazd dla wózków, obydwa budynki są ze sobą połączone, jednak w łączniku znajdują się 3 niskie stopnie, które są przeszkodą dla bezkolizyjnego wjazdu wózkiem.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla niesłyszących.
 • Toaleta znajduje się na parterze  budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja dostępności

Wytworzył:
Robert Belina
Udostępnił:
Przybysz Robert
(2021-03-29 15:14:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Całka Krzysztof
(2024-07-02 13:23:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki