☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Kia Sportage

Znak sprawy: MZPK/2012/1/2013

 

DYREKTOR MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W OTWOCKU

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU OSOBOWEGO KIA SPORTAGE

 

1.  Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych,

ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock

tel. (22) 779-26-94, fax. (22) 779-26-94 w. 108

 

2. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki KIA Sportage o numerze rejestracyjnym WOT KE46 stanowiącym mienie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Wartość rynkowa brutto, wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę i wynosi 5.700 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.

Dane szczegółowe pojazdu:

Marka : KIA

Model: Sportage

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: WOT KE46

Rok produkcji: 1998

Rodzaj nadwozia: zamknięte

Nr identyfikacyjny: KNEJA5535W5428678

Kolor powłoki lakierniczej: granatowy

Rodzaj silnika: 2.0 kat (benzyna)

Przebieg: 203 500 km

Data pierwszej rejestracji: 10.04.1998 r.

 

Uwagi:

uszkodzenia: przedni napęd, elektromagnes w zamku w tylnej klapie, radio, plecionka w układzie wydechowym; silnik w stanie jałowym nie trzyma niskich obrotów (ok. 2500 obr./min), korozja na kilku elementach karoserii; wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, hak.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Nadbużański Park Krajobrazowy, ul. Wyszkowska 28, 07 – 130 Łochów, woj. mazowieckie, w celu ustalenia terminu należy zadzwonić pod nr tel. (25) 644-13-71. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 779-26-94

 

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1). Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 15.02.2013 r. do godz. 12.00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w siedzibie Mazowieckiego Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock lub ze strony internetowej: www.bip.parkotwock.pl, katalog „przetargi”.

a. Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę
- oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje warunki udziału w przetargu, stan techniczny pojazdu oraz wzór umowy sprzedaży - zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia.

b. Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.

c. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu KIA Sportage”.

2). Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 570 zł należy wpłacić do dnia 13.02.2013 r. do godziny 12.00 na konto Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock o nr 74 1020 1127 0000 1602 0174 2923.

5. Pozostałe informacje:

1). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 15.02.2013 roku o godzinie 12.00 przez komisję przetargową.

2). Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3). Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg.

4). Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i podpisaniu właściwej umowy sprzedaży.

5). Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

6). Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu.

7). W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

8). Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie dłuższym niż 7 dni.

9). Jeśli nabywca nie zgłosi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony.

10). Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium.

11). Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami wypełnia uczestnik postępowania według załączonego wzoru.

 

Załącznik nr 1: oświadczenie

Załącznik nr 2: wzór umowy 

Wytworzył:
(2013-01-31)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2013-01-31 15:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2013-01-31 15:56:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 211496