☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Niedziela 26.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i maszynami pomocniczymi.

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem i maszynami pomocniczymi. Zamówienie realizowane w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Ogłoszenie nr 534161-N-2017 z dnia 2017-06-21 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu dostaw

Załącznik Nr 7 – wzór umowy.

 

 

Wytworzył:
Jolanta Brzezik
(2017-06-21)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2017-06-21 11:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2017-06-21 11:45:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 211496