☰ Menu
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

Niedziela 01.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i unieważnieniu postępowania  -28.11.2016 r. (dot. obsługi księgowej projektu "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych" realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 i odpowiedź/wyjaśnienie nr 1 (21.11.2016 r.)

 

Obsługi księgowej projektu "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2
  3. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 3
  4. Wzór oświadczenia własnego udostępniającego zasoby - załącznik nr 4
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5
  6. Wzór wykazu osób/potencjału technicznego, (jeżeli wymagane) - załącznik nr 6
  7. Wzór umowy - załącznik nr 7

data wytworzenia:16.11.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -28.11.2016 r. (dot. postępowania na nadzór merytoryczny, część I - stacjonarna, nad projektem Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) 

 

Nadzór merytoryczny, częśc I-stacjonarna,nad projektem "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Załączniki:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1
2.Wzór formularza ofertowego-załącznik nr 2
3. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych-załącznik nr 3
4. Wzór oświadczenia własnego udostępniającego zasoby-załącznik nr 4
5.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr 5
6. Wzór wykazu zrealizowanych zamówień-załącznik nr 6
7. Wzór oświadczenia własnego udostępniającego zasoby-przed podpisaniem umowy-załącznik nr 7

 

data wytworzenia:16.11.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 1.06.2016 r. dotyczące prac inwentaryzacyjnych i monitoringowych flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Wytworzył:
Sylwester Cholast
(2016-11-16)
Udostępnił:
Brzezik Jolanta
(2016-06-01 14:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzezik Jolanta
(2017-01-31 14:24:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 224184